תמ"א 38: אין חובה על יזם לבנות חניון תת קרקעי

כך קבעה ועדת הערר מחוז צפון בהחלטתה שנתנה בערר שהגיש יזם על החלטה עול הוועדה המקומית.

"חיוב יזם בהקמת חניון תת קרקעי מטיל נטל כבד מבחינה כלכלית", נכתב בהחלטת הוועדה

החלטה עקרונית של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הצפון, בראשות עו"ד חגית דרורי,  קבעה לאחרונה כי אין חובה על יזם לבנות חניון תת קרקעי כתנאי להוצאת היתר  בנייה לפרויקט

מסוג תמ"א 38. משמעזת ההחלטה היא עידוד יזמים לקדם פרויקטים אלה גם בפריפריה, שם אין לרוב כדאיות כלכלית בהקמת פרויקטים  מסוג תמ"א 38, במיוחד כאשר היזם נדרש לבנות חניון תת קרקעי שעלותו מגיעה  למליוני שקלים.

במקרה שבו דנה הוועדה, היזם הגיש בקשה  להיתר בנייה לביצוע פרויקט תמ"א 38/2,

כלומר: הריסת בניין קיים וכמקומו בניית בניין חדש של שבע קומות.

הוועדה המקומית אישרה את הבקשה להיתר, בכפוף לכך שהיזם יקים חניון תת קרקעי עם 20 מקומות חנייה. היזם הגיש ערר.

ועדת הערר המחוזית צפון קיבלה את הערר של היזם ברובו וקבעה, כי על פי חוק תכנון ובנייה, רשות מקומית לא תתנה קבלת היתר בנייה, אלא אם התנאי המגביל פורט במידע להיתר, התנאי נדרש כחלק מדרישות החוק או לפי תוכנית, התנאי נדרש על מנת למנוע סיכון ממשי לבריאות הציבור או מניעת מפגע סביבתי חמור.

ועדת הערר קבעה, כי דרישת הוועדה המקומית להקמת חניון תת קרקעי אינה מעוגנת בתוכנית מאושרת או תוכנית מופקדת. התקנות מחייבות פתרון חנייה אולם אין הן מחייבות כי החניון יהיה תת קרקעי ואין לוועדה המקומית סמכות לקבוע זאת.

ועדת הערר המחוזית ציינה בהחלטתה, כי הקמת קומה תת קרקעית, אף שהיא מהווה ניצול יעיל של הקרקע, כרוכה בהשקעה כספית כבדה ומייצרת תמריץ שלילי לבנייה בפריפריה בצפון וכי חיוב יזם בהקמת חגיון תת קרקעי, לא רק שאין בו עיגון חוקי אלא שמדובר בתנאי המטיל נטל כבד מבחינה כלכלית ומשנה את כדאיות ומאזן הרווח של הפרויקט ועלול להופכו ללא כראי כלל.

הועדה הוסיפה בהחלטתה, כי המטרה התכנונית שעמדה ביסוד דרישת הוועדה המקומית להקמת וציון תת קרקעי היא הגדלת השטח הפתוח לטובת הדיירים, אך לדבריה ניתן להשיג מטרה זאת גם ללא הקמתחניון תת קרקעי.

בדוק איתי את סיכויי תביעתך

© כל הזכויות שמורות לאושרי שלוש עורכי דין ונוטריון

אלקטרו קידום אתרים לימור גורביץ' תקשורת