מהו מדד תשומת הבנייה?

הכו את המומחה

מדד תשומות הבנייה מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכ-15 בכל חודש.

המדד כולל את סל התשומות של ההוצאות העיקריות לבנייה ובהן הוצאות חומרים לבנייה (בטון, ברזל, זכוכית וכו], שכר עבודה ושירותים שונים.

ענף הנדל"ן פועל לפי מדד זה. למדד תשומות הבנייה חשיבות והשפעה רבה על רוכשי דירות בחישוב כל התשלומים עבור דירה חדשה, שכן מחיר הדירה הסופי מושפע באופן ישיר ממנגנון ההצמדה למדד תשומת הבנייה.

החל מאוגוסט 2011, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד במתכונת מעודכנת על פי סקר חדש של הוצאות בניינים, שבנייתם הסתיימה בשנת 2008, לאחר התאמת ההוצאות למחירי יולי 2011, שהינו מדד הבסיס.

ברכישת דירה חדשה, על לקוח לסכם מול הקבלן את המנגנון ההצמדה למדד.

בשנים האחרונות, הקבלנים מעניקים הטבות לרוכשים וקובעים שמחיר הדירה לא יישא הפרשי הצמדה למדד.

מדובר בהטבה שיכולה לחסוך עשרות אלפי שקלים, ומעבר לכך, ביטול מנגנון ההצמדה מעניק ודאות ושקט נפשי לרוכשים.

אפשרות נוספת היא הצמדה למדד החל מקבלת היתר הבנייה או הצמדה החל מבניית הבניין הלכה למעשה.

בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן ומימון משכנתאות.

מדד תשומות הבנייה רשם עלייה משמעותית בשנים האחרונות. באפריל 2019 עלה המדד ב0.1 אחוז וב-12 החודשים האחרונה ב-1.6 אחוז.

בדוק איתי את סיכויי תביעתך

© כל הזכויות שמורות לאושרי שלוש עורכי דין ונוטריון

אלקטרו קידום אתרים לימור גורביץ' תקשורת