בנייה ללא היתר ופטור מארנונה

בית המשפט קבע, כי חלה חובת תשלום ארנונה על הנכס , והמערער אינו זכאי לקבל פרס דוגמת הנחה או פטור מארנונה כאשר למעלה מ-14 שנה הוא מנציח בנייה לא חוקית.

שאלה "האם מי שבנה ללא היתר בניה ולא קיבל טופס 4 זכאי לפטור מתשלוםהארנונה", הגיעה לאחרונה לפתחו של בית משפט המחוזי בחיפה.

בפני כבוד השופטת, ריבי למלשטרייך – לטר, דן בית משפט בשאלה עקרונית שתוצאותיה עשויות להשליך על מקרים נוספים.

האם מי שבנה את דירתו ללא היתר בנייה או חרג מהיתר הבנייה ולכן אינו רשאי לקבל טופס 4 בשל כך, יחויב בארנונה בדירה שראויה למגורים, גם אם אינו גר ומשתמש בפועל בנכס.
בית המשפט קבע, כי על המערער חלה חובת תשלום ארנונה על הנכס, והוא אינו זכאי לקבל פרס דוגמת הנחה או פטור מארנונה כאשר למעלה מ-14 שנה הוא מנציח בנייה לא חוקית שלו, כאשר דירת המגורים מושלמת וראויה
למגורים.

מאחר ועבר על החוק לא יזכה לפטור מארנונה בעוד משקיע אחר שקנה דירה יאלץ לשלם ארנונה באותה תקופה, גם אם הנכס ריק ובבחינת החוטא יצא נשכר.
עיקרו של המקרה הוא ערעור של אדם אשר רכש נכס מכונס נכסים, במצב שלד שבנייתו טרם הושלמה. השלד נבנה ללא היתר בנייה.

המערער, ככל הנראה הכשיר את קומת העמודים כדירת מגורים. מאחר ועל פי ההיתר המקורי מדובר בקומת עמודים בבניין מגורים, ולא הוצא היתר בניה מתוקן המאפשר בניית הדירה בקומת העמודים ולא ניתן טופס 4 לנכס,
המערער טען כי מה שחסר לו על מנת לקבל טופס 4 הוא הקמת ממ"ד, והריסה של "דברים אחרים" בשלד. טענה זו לא גובתה בראיה כלשהי.

פעולות אלו עדין לא בוצעו לטענת המערער, על אף שחלפו מאז הרכישה כ-16 שנים.

לאחר שהגיש המערער השגה על חיוב הארנונה והשגתו נדחתה ע"י וועדת הערר, פנה לבית המשפט. בית המשפט ציין בהחלטתו כי כאשר כל בעלי הנכסים אמורים ליהנות, במישרין או בעקיפין, מהשירותים שמספקת העירייה צריכה
להתקיים סיבה כברת משקל, מדוע חלקם יישאו בתשלומי ארנונה וחלקם יהיו פטורים מהתשלום, ובוודאי שאין סיבה  לפטור דווקא את אלו שעברו והפרו את הוראות החוק.

בית המשפט ציין, כי החלטת וועדת הערר לעניין ארנונה לא חרגה ממתחם הסבירות המחייב התערבות של בית משפט.

התערבות בית המשפט תיעשה במשורה ובהתקיים נסיבות מיוחדות כמו הפעלת שיקולים זרים.

אנו סבורים כי בית המשפט נוקט בקו חשוב נגד מתן פטור בתשלומי ארנונה לדירה שראויה למגורים, אם בפועל לא גרים בה למי שהינו נחשב בעייני החוק כעבריין בנייה.

בית המשפט מדגיש כי בשיקול הדעת הרחב הגתון לעירייה יש להביא גם שיקולים של חיזוק שלטון החוק ואי עידוד עבריינות בניית.

בדוק איתי את סיכויי תביעתך

© כל הזכויות שמורות לאושרי שלוש עורכי דין ונוטריון

אלקטרו קידום אתרים לימור גורביץ' תקשורת