צו הריסה 'הנשק' של בנייה לא חוקית

באחרונה  אנו  יותר ויותר נחשפים  לפרשות של בנייה  לא חוקית, המתבצעת   בניגוד להיתר הבנייה  כמו  למשל סגירת עמודים  בבניין המגורים והפיכתו לחדר נוסף  או יחידה נפרדת, הפיכת מחסן בחצר לדירת סטודיו . אחד הכלים באמצעותו משתמשות הרשויות  הוא צו הריסה מנהלי על מנת למנוע בנייה שלא כדין.

צו הריסה מנהלי הוא צו שנשלח  על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה. הצו מוצא כנגד בנייה ללא היתר בנייה של מבנה ,שחורג מתוכנית בניין עיר או תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מתאר ארצית או כנגד שימוש חורג ללא היתר או תוך סטייה מהיתר. יושב ראש הוועדה מקומית לתכנון ובנייה רשאי להוציא צו הריסה בתנאי שהוגש לו תצהיר חתום ממהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית. את צו ההריסה המנהלי יש להדביק על הקיר החיצוני של המבנה המיועד להריסה וניתן לבצע את ההריסה בתום 24 שעות משעת הדבקתו, או בכל מקרה אחר בתום 72 שעות משעת הדבקתו. למי שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי יכול לפנות לבית משפט ולבקש למנוע את צו ההריסה.

 תכליתו של צו ההריסה המנהלי מעוגן בסעיף 238א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מנהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מיידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

מהן העילות להוצאת צו הריסה מנהלי?

כאשר הבנייה שבגינה ניתן הצו כלל אינה נוגדת את החוק, כאשר ביצוע הצו אינו נדרש לצורך ביצוע עבודה מוגמרת: או  כאשר נפל פגם חמור באופן שבו ניתן צו ההריסה המנהלי: כאשר ההחלטה של הועדה המקומית התקבלה ללא סמכות, בחוסר סבירות קיצונית, בחוסר תום לב.

לסיום, בהנחה וכי כלפי נכס הנמצא בבעלותכם הוצא צו הריסה מנהלי, הרי שנקודת המוצא היא שהצו ניתן כדין וזאת מכוח "חזקת התקינות המנהלית". אולם, על מנת לבטל את הוצאת הצו, אפשר בנסיבות מסוימות לבטלו  אם מגישים בקשה בהקדם לביטול  הצו לבית המשפט השלום .

נכון  מומלץ   להיוועץ  עם  עו"ד המתמחה בתחום דיני התכנון והבנייה וזאת על מנת לפנות לערכאות משפטיות ולמצוא פגמים פסולים  מהמשפט המנהלי  ודיני תכנון והבנייה

הכותב: עו"ד אושרי  שלוש שותף מייסד בשלוש עורכי דין  ונוטריון

 

נושאים נוספים שיעניינו אותך

רכישת דירה איך לבחור עורך דין לעסקת נדל"ן?
טאבו ומינהל האם הסכם מכר במקרקעין מחייב?
רכישת דירה ההשלכות של הענקת דירה מהורה לילדו
טאבו ומינהל המדריך לרישום דירה בטאבו
נדל"ן מתי ניתן לפנות שוכר המסרב לפנות את המושכר
מעניין... קח אותי לכל המאמרים
בדוק איתי את סיכויי תביעתך

© כל הזכויות שמורות לאושרי שלוש עורכי דין ונוטריון

אלקטרו קידום אתרים לימור גורביץ' תקשורת